Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1513/LĐTBXH-LĐTL về việc tiền lương đối với Ban quản lý dự án trong công ty cổ phần do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1513/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Hoàng Minh Hào
Ngày ban hành: 11/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1513/LĐTBXH-LĐTL
V/v tiền lương đối với Ban quản lý dự án trong công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Kon Tum

Trả lời công văn số 265/SLĐTBXH-LĐTL ngày 08/4/2009 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Kon Tum về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Việc quản lý lao động, tiền lương đối với Ban quản lý dự án trong công ty nhà nước hiện nay được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999, Thông tư số 32/1999/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/1999, Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009, Thông tư số 10/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24/4/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Vì vậy, đối với Công ty cổ phần khai thác và xây dựng thuỷ lợi Kon Tum do Nhà nước sở hữu trên 65% vốn điều lệ, được chuyển đổi từ công ty nhà nước sang hoạt động theo Luật doanh nghiệp năm 2005 mà vẫn đang áp dụng thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương trong công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì được quyền áp dụng quản lý lao động, tiền lương đối với Ban quản lý dự án tu sửa nâng cấp và xây dựng thuỷ lợi theo Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg , Nghị định số 33/2009/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn thực hiện và do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khai thác và xây dựng thuỷ lợi Kon Tum xem xét, quyết định.

2/ Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang nghiên cứu để trình Chính phủ Nghị định về quản lý lao động, tiền lương đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định, Bộ sẽ sớm có Thông tư hướng dẫn để các công ty cổ phần triển khai thực hiện.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1513/LĐTBXH-LĐTL về việc tiền lương đối với Ban quản lý dự án trong công ty cổ phần do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


975
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.209.201