Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1503/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng toàn bộ vốn của cơ sở kinh doanh

Số hiệu: 1503/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 24/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1503/TCT-ĐTNN

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN 

 VỀ VIỆC NGHĨA VỤ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ VỐN CỦA CƠ SỞ KINH DOANH

Kính gửi:

- Công ty TNHH SAN MIGUEL PURE FOODS (VN)
- Cục thuế tỉnh Bình Dương

 

Trả lời văn thư đề ngày 10/01/2006 của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) San Miguel Pure Foods (VN) (đính kèm công văn số 716/BKH-ĐTNN ngày 07/02/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về việc nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng toàn bộ vốn của cơ sở kinh doanh (bao gồm cả tài sản và quyền sử dụng đất đi kèm), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 52 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; điểm 18, Mục V, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ thì Công ty TTCV Investment (BVI) Co., Ltd, là chủ đầu tư của Công ty TNHH Nông Lâm Đài Loan – công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, chuyển nhượng toàn bộ vốn cổ phần của mình cho Công ty San Miguel Food and Beverage International Limited, là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam đối với lợi nhuận thu được từ hoạt động chuyển nhượng vốn.

Căn cứ quy định tại điểm 7, Mục II, Phần A, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì hoạt động chuyển nhượng vốn của Công ty TTCV Investment (BVI) Co., Ltd theo quy định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH San Miguel Pure Foods (VN) biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1503/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng toàn bộ vốn của cơ sở kinh doanh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.657
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210