Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 15/TTg-KTN về việc phương án vận tải cho nhà máy DAP, Đình Vũ, thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 15/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 05/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 15/TTg-KTN
V/v Phương án vận tải cho nhà máy DAP, Đình Vũ, thành phố Hải Phòng

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
- Tổng công ty Hóa chất Việt Nam;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. 

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 7542/BGTVT-KHĐT ngày 14 tháng 10 năm 2008 và số 8393/BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2008), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8245/BKH-KCHT&ĐT ngày 11 tháng 11 năm 2008), Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (công văn số 6815/UBND-GT ngày 26 tháng 11 năm 2008), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (công văn số 2392/ĐS-DACL ngày 31 tháng 10 năm 2008), Tổng công ty Hóa chất Việt Nam (công văn số 1175/HCVN-KHKD ngày 05 tháng 11 năm 2008) và kết luận cuộc họp ngày 29 tháng 12 năm 2008 về phương án vận tải cho Nhà máy sản xuất phân bón điamôn phốt phát tại Đình Vũ, thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Dự án Nhà máy sản xuất phân bón điamôn phốt phát (DAP) tại Đình Vũ, thành phố Hải Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo nhiều năm. Đây là Dự án quan trọng cần đầu tư các hạng mục đồng bộ để Nhà máy sớm được đưa vào sản xuất. Hiện nay, tình hình đã có nhiều thay đổi so với thời điểm phê duyệt Dự án (năm 2002), nhất là việc quy hoạch đô thị tại thành phố Hải Phòng. Vì vậy, việc thay đổi phương án vận chuyển quặng apatit từ ga Hải Phòng đến Nhà máy cần được nghiên cứu, tính toán cho phù hợp. Tuy nhiên, cần rút kinh nghiệm chung trong công tác tư vấn lập Dự án đối với phương án vận chuyển quặng apatit từ Lào Cai về Nhà máy DAP.

2. Đồng ý dừng thực hiện Dự án “Xây dựng mới tuyến đường sắt từ Chùa Vẽ đến Nhà máy DAP thuộc Khu kinh tế Đình Vũ, thành phố Hải Phòng” như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.

Về quyết toán chi phí phần khối lượng đã thực hiện liên quan đến Dự án:

- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Chủ đầu tư Dự án), Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Tổng công ty Hóa chất Việt Nam quyết toán chi phí phần khối lượng đã thực hiện thuộc trách nhiệm của mình.

- Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan liên quan về thủ tục thanh, quyết toán khối lượng nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

3. Giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo lập quy hoạch chi tiết tuyến đường sắt Hải Phòng – Lạch Huyện và Đình Vũ phục vụ cho phát triển Khu kinh tế Đình Vũ và khu vực Lạch Huyện, đảm bảo phù hợp với các Quy hoạch có liên quan để làm cơ sở đầu tư lâu dài.

4. Giao Tổng công ty Hóa chất Việt Nam (Chủ đầu tư Nhà máy DAP Đình Vũ) phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chủ động lựa chọn phương án vận tải đáp ứng nhu cầu của Nhà máy và hiệu quả đầu tư Dự án.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TTĐT, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 15/TTg-KTN về việc phương án vận tải cho nhà máy DAP, Đình Vũ, thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.229

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.14.135