Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1498/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 23/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1498/BXD-HĐXD
V/v: Thí điểm cơ chế hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 4649/VPCP-KTN ngày 09/7/2009 đề nghị Bộ Xây dựng tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cơ chế hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây Dựng có ý kiến như sau:

1. Nhất trí với bố cục, nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cơ chế hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

2. Một số ý kiến góp ý cụ thể:

- Cần làm rõ khái niệm “bồi thường, hỗ trợ và tái định cư” và “bồi thường giải phóng mặt bằng” để thống nhất sử dụng trong Quyết định này.

- Điều 6: Việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có thể liên quan đến việc phải đầu tư xây dựng khu nhà ở, do vậy, Điều 6 nên được bổ sung nội dung sau: Đối với hoạt động bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có liên quan đến việc phải đầu tư xây dựng khu nhà ở, doanh nghiệp tham gia dự thầu phải đáp ứng được điều kiện năng lực tài chính, quy định tại Điều 5 Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ.

- Khoản 2 Điều 6: thêm vào cụm từ “tiêu chí để” đứng trước cụm từ “lựa chọn doanh nghiệp”, và được viết lại như sau: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp thực hiện thí điểm bồi thường, giải phóng mặt bằng thông qua đấu thầu đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng cho dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cơ chế hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đề nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, HĐXD.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1498/BXD-HĐXD ngày 23/07/2009 thí điểm cơ chế hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.041

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!