Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1487TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 19/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1487TCT/ĐTNN
V/v: lãi tiền vay

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 309/CT-DN2 ngày 01/3/2005 của Cục thuế tỉnh Đồng nai về chính sách đối với chi phí trả lãi tiền vay của Công ty hữu hạn (HH) Dây và Cáp điện TAYA Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 3.b7, Mục I Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 08/3/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn “các khoản chi phí trả lãi tiền vay liên quan đến góp vốn pháp định hoặc vốn điều lệ (đối với hoạt động ngân hàng) đều không được tính vào các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ khi xác định lợi tức chịu thuế”, và “các doanh nghiệp không hạch toán vào chi phí các khoản tiền phạt, các khoản chi không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế”.

Trường hợp cụ thể của Công ty HH Dây và Cáp điện TAYA Việt Nam, nếu Công ty thỏa mãn các điều kiện sau:

- Đến 31/12/2002 Công ty đã góp đủ vốn pháp định theo quy định tại Giấy phép số 414/GPĐC ngày 12/01/1998 do Ủy ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cấp;

- Thực hiện đúng cam kết dùng lợi nhuận của năm 2003 để góp vốn pháp định cho dự án Chi nhánh sản xuất tại Hải dương theo Giấy phép số 414/GPĐC1-BKH-KCN-ĐN ngày 16/5/2003;

- Các khoản tiền vay trong năm 2003 chỉ liên quan trực tiếp đến doanh thu và thu nhập chịu thuế trong năm 2003 của Công ty.

thì Công ty được hạch toán trả lãi tiền vay (cho các khoản vay thuộc tổng vốn đầu tư theo quy định tại Giấy phép số 414/GPĐC) trong năm 2003 vào chi phí hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng nai biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP(HC), ĐTNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1487 TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về chính sách đối với chi phí trả lãi tiền vay của Công ty hữu hạn (HH) Dây và Cáp điện TAYA Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.588

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!