Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1470/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc cấp thẻ ưu tiên

Số hiệu: 1470/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 07/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1470/TCHQ-GSQL
v/v cấp thẻ ưu tiên

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC CẤP THẺ ƯU TIÊN

Kính gửi:

Công ty cổ phần hóa dầu PETROLIMEX
Số 1 Phố Khâm Thiên, TP Hà Nội

 

Trả lời công văn số 006/CV-PLC-HĐQT ngày 31.03.2006 của Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế tạm thời cấp Thẻ ưu tiên thủ tục hải quan cho doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1952/QĐ-TCHQ ngày 19/12/2005 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan. Theo đó, việc cấp Thẻ ưu tiên sẽ có hướng dẫn mới của Tổng cục Hải quan trong tháng 04/2006.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện khi có văn bản mới nêu trên./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1470/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc cấp thẻ ưu tiên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.517

DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.39.7