Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1467/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp của doanh nghiệp thẩm định giá

Số hiệu: 1467/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1467/TCT-PCCS
V/v: Trích lập dự phòng

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần thông tin và định giá Việt Nam

 

Trả lời công văn số 17/CV/2006/Viet Value ngày 28/2/2006 của Công ty Cổ phần Thông tin và định giá Việt Nam về việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp của doanh nghiệp thẩm định giá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3 Điều 11 Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 3/8/2005 của Chính phủ quy định: “Chi Tiết mua bảo hiểm hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp được tính vào chi phí doanh nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính”. Hiện nay, Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn cụ thể về trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp, do vậy chưa có căn cứ để thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Cổ phần Thông tin và định giá Việt Nam được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1467/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp của doanh nghiệp thẩm định giá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.562
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.74.69