Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1460/TCT-VP trả lời chính sách ưu đãi miễn giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1460/TCT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Hà Văn Đào
Ngày ban hành: 14/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1460/TCT-VP
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3319/CT-HTr ngày 24/3/2008 của Cục thuế Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc chính sách ưu đãi miễn giảm thuế TNDN của Công ty TNHH Toyoda Giken Việt Nam do "nội dung Công ty hỏi chưa được quy định cụ thể tại chính sách thuế hiện hành", công văn số 2008 - 007/CV-TGVN ngày 31/3/2008 của Công ty TNHH Toyoda Giken Việt Nam về việc Công ty đã nhận được công văn số 3319/CT-HTr nêu trên và đề nghị Tổng cục hướng dẫn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 24/8/2006, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3127/TCT-PCCS gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường kỷ luật trong công tác quản lý thuế. Tại công văn số 3127/TCT-PCCS nêu trên, Tổng cục Thuế đã yêu cầu các Cục Thuế khi nhận được các vướng mắc, kiến nghị của các cơ sở kinh doanh phải giải quyết kịp thời đúng thẩm quyền được phân công và tiến độ về thời gian theo quy định. Trường hợp các vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế, Chi cục Thuế nhưng quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật chưa rõ, cần xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan thuế cấp trên thì Cục Thuế, Chi cục Thuế phải có văn bản gửi cơ quan thuế cấp trên, đồng thời gửi cho cơ sở có kiến nghị biết. Trong văn bản gửi xin ý kiến cơ quan thuế cấp trên, Cục Thuế phải nêu rõ tình hình thực tế liên quan đến việc xử lý thuế và đề xuất phương án giải quyết, không được đùn đẩy công văn kiến nghị của đơn vị lên cấp trên.

Tiếp sau đó, ngày 3/4/2008, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1332/TCT-CS đề cập lại vấn đề này và đề nghị các Cục thuế quán triệt thực hiện nghiêm túc nội dung công văn số 3127/TCT-PCCS nêu trên.

Trên cơ sở tinh thần nội dung yêu cầu tại các công văn trên, Tổng cục Thuế chuyển toàn bộ hồ sơ có liên quan đến việc xác định chính sách ưu đãi miễn giảm thuế NDN của Công ty TNHH Toyoda Giken Việt Nam để Cục thuế thành phố Hà Nội xử lý, giải quyết theo đúng thẩm quyền được phân công.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Hà Văn Đào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1460/TCT-VP ngày 14/04/2008 trả lời chính sách ưu đãi miễn giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.032

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217