Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1436/VPCP-ĐMDN về việc thành lập các Tổng công ty Cảng hàng không và Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1436/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 06/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1436/VPCP-ĐMDN
V/v thành lập các Tổng công ty Cảng hàng không và Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các công văn số 1159/BGTVT-TCCB ngày 28 tháng 2 năm 2008, số 7333/BGTVT-TCCB ngày 14 tháng 11 năm 2007, số 3649/BGTVT-TCCB ngày 14 tháng 6 năm 2007) về việc sắp xếp, chuyển đổi các Cụm Cảng hàng không miền Bắc, miền Trung và Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc thành lập Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc, Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung và Tổng công ty Đảm bảo hoạt động bay Việt Nam, trên cơ sở tổ chức lại Cụm Cảng hàng không miền Bắc, Cụm Cảng hàng không miền Trung và Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thẩm định và quyết định thành lập các Tổng công ty theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTgCP
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, các Vụ: TH, CN, KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1436/VPCP-ĐMDN về việc thành lập các Tổng công ty Cảng hàng không và Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.091
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90