Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 143/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 hướng dẫn chế độ đối với người lao động khi giải thể công ty TNHH 1 TV Dược - Vật tư y tế Quảng Ngãi do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 143/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 14/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/LĐTBXH-LĐTL
V/v: hướng dẫn chế độ đối với người lao động khi giải thể công ty TNHH 1 TV Dược - Vật tư y tế Quảng Ngãi

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời văn bản số 3163/SLĐTBXH-LĐTL ngày 10/11/2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn giải quyết chế độ đối với người lao động khi giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược - Vật tư y tế Quảng Ngãi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 38/2010/TT- BLĐTBXH ngày 24/12/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì đối với công ty thực hiện giải thể, thời điểm chốt danh sách người lao động là thời điểm cơ quan có thẩm quyền quyết định giải thể công ty.

2. Căn cứ quy định nêu trên và nội dung công văn số 3163/SLĐTBXH-LĐTL, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược - Vật tư y tế Quảng Ngãi đã giải thể theo Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, trong đó ngày tuyên bố giải thể công ty là ngày 15/10/2013. Vì vậy, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược - Vật tư y tế Quảng Ngãi thực hiện chốt danh sách người lao động đến ngày 15/10/2013.

b) Đối với bà Mạng Thị Hoà đã nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ năm 2012, ông Nguyễn Hữu Thuận đã chuyển sang một đơn vị khác từ tháng 9 năm 2010 thì đến thời điểm chốt danh sách lao động, các ông bà nêu trên không có tên trong danh sách lao động thường xuyên của công ty nên không được giải quyết chính sách lao động dôi dư theo quy định tại Thông tư số 38/2010/TT- BLĐTBXH nêu trên. Riêng ông Nguyễn Hữu Thuận khi chuyển sang làm việc tại công ty khác và thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật mà công ty chưa trả trợ cấp thôi việc thì công ty phải thực hiện chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định của Bộ luật Lao động năm 1994 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2003, 2006, 2007) và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

c) Đối với ông Nguyễn Hồng Luyện được tuyển dụng vào công ty từ ngày 01/01/1986 và làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, tại thời điểm chốt danh sách lao động (ngày 15/10/2013), ông Luyện có tên trong danh sách lao động thường xuyên của công ty và thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 91/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 38/2010/TT- BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì được giải quyết chính sách lao động dôi dư theo quy định của pháp luật về lao động.

d) Đối với người lao động là thành viên của Ban đổi mới hoặc Ban thanh lý Công ty, tại thời điểm chốt danh sách người lao động ngày 15/10/2013, người lao động đó có tên trong danh sách lao động thường xuyên của Công ty và thuộc đối tượng áp dụng của Nghị số 91/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì được giải quyết chính sách lao động dôi dư theo quy định của pháp luật về lao động.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị Sở hướng dẫn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược - Vật tư y tế Quảng Ngãi thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 143/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 hướng dẫn chế độ đối với người lao động khi giải thể công ty TNHH 1 TV Dược - Vật tư y tế Quảng Ngãi do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.950

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250