Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 14259/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 14259/BTC-TCT
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội

Trả lời công văn số 786/CV-HTC ngày 17/08/2010 của Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội về việc khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào đối với thiết bị và tài sản cố định tham gia góp vốn vào hợp đồng hợp tác kinh doanh, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Giấy phép kinh doanh số 2455/GP ngày 04/02/2005 của Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Căn cứ hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội và Hutchison Telecommunications (Vietnam) S.À R.L (sau đây gọi là hợp đồng hợp tác kinh doanh).

Tại điểm 2, Mục I, Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và điểm 2, Mục I, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: Người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT (sau đây gọi là người nhập khẩu) bao gồm:

2.3. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (nay là Luật đầu tư); các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam nhưng không thành lập pháp nhân tại Việt Nam.

Tại điểm 1.2c, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC điểm 1.2c, Mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên quy định: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Tại Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC Mục I, Phần D Thông tư số 12/2007/TT-BTC nêu trên quy định: Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề); có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Hutchison Telecommunication (Việt Nam) S.À.R.L là cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp mã số thuế và thực hiện chế độ kế toán Việt Nam, có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, khi Hutchison Telecommunication (Việt Nam) S.À.R.L góp vốn vào Hợp đồng hợp tác kinh doanh bằng quyền sử dụng thiết bị và TSCĐ để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì Bên Hutchison được kê khai khấu trừ, hoàn thuế đối với phần thuế GTGT đầu vào của thiết bị và TSCĐ phục vụ Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ PC, CST (BTC);
- Lưu: VT, TCT (VT, PC, CS (3)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14259/BTC-TCT ngày 22/10/2010 về chính sách thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với thiết bị và tài sản cố định tham gia góp vốn vào hợp đồng hợp tác kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.845

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.76.25
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!