Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1408/BXD-HĐXD về cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án Xi Grand Court của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phú Sơn Thuận do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1408/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 29/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1408/BXD-HĐXD
V/v: cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án Xi Grand Court của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phú Sơn Thuận.

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5282/SKHĐT-ĐKĐT ngày 21/7/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc góp ý hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Tổ hợp cao ốc Xi Grand Court của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phú Sơn Thuận. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án Tổ hợp cao ốc Xi Grand Court tại số 90A, đường Lý Thường Kiệt, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 04/6/2009 giữa Công ty TNHH một thành viên phát triển GS Sài Gòn với Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phú Sơn Thuận. Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phú Sơn Thuận (bên nhận chuyển nhượng) là chủ đầu tư mới, đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Tổ hợp cao ốc Xi Grand Court thuộc lĩnh vực được xem xét theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật về đầu tư.

Việc nhượng toàn bộ dự án Tổ hợp cao ốc Xi Grand Court tại số 90A, đường Lý Thường Kiệt, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh của Công ty TNHH một thành viên phát triển GS Sài Gòn sang cho nhà đầu tư mới đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Công văn số 588/TTg-KTN ngày 14/4/2010; UBND thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận tại văn bản số 2970/UBND-ĐT ngày 25/6/2010.

2. Hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư được lập phù hợp với quy định tại Điều 66 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư. Theo đó, Hợp đồng chuyển nhượng dự án đã được Phòng công chứng số 4 thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận, lưu công chứng số 024976 Quyển số TP/CC-SCC/HĐGD ngày 05/6/2009;

Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phú Sơn Thuận có chức năng kinh doanh bất động sản, xây dựng nhà các loại (theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0308588779 ngày 08/5/2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ chí Minh cấp);

Về năng lực tài chính: hồ sơ có văn bản cam kết hỗ trợ tài chính cho dự án của Ngân hàng Phương Nam (văn bản số 339/SGD.2010 ngày 09/7/2010); giấy xác nhận số dư trên tài khoản của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phú Sơn Thuận đến ngày 12/7/2010 là 388,148 tỷ đồng (chiếm 17% tổng vốn đầu tư dự án) đáp ứng quy định tại Điều 5 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

3. Lưu ý: Để đảm bảo tiến độ, mục tiêu đầu tư của dự án; cũng như cam kết của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phú Sơn Thuận với UBND thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị Quý Sở yêu cầu nhà đầu tư phải có cam kết thực hiện đầu tư đảm bảo phù hợp với tiến độ đầu tư đã được phê duyệt và giám sát quá trình triển khai đầu tư đảm bảo đúng cam kết.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP. Hồ Chí Minh;
- Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu VP, HĐXD (VQT – 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1408/BXD-HĐXD về cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án Xi Grand Court của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phú Sơn Thuận do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.706

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91