Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13983/BTC-TCT về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 13983/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 18/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 13983/BTC-TCT
V/v Kê khai thuế TNDN

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 12096/CT-HTr ngày 21/7/2010 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế TNDN đối với trường hợp nhà thầu nước ngoài đăng ký nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu tính thuế, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Điều 1 Thông tư số 197/2009/TT-BTC ngày 9/10/2009 của Bộ Tài chính bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam hướng dẫn:

"Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu tính thuế.

Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nếu đáp ứng đủ hai điều kiện (i), (ii) nêu tại điểm 1 Mục II Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính và tổ chức hạch toán kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và hướng dẫn của Bộ Tài chính thì đăng ký với cơ quan thuế để thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ như hướng dẫn tại điểm 2, Mục II, Phần B và nộp thuế TNDN như hướng dẫn tại điểm 3, Mục III Phần B của Thông tư số 134/2008/TT-BTC  ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính..."

Hiện nay, Bộ Tài chính đang tập trung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007, trong đó có sửa đổi, bổ sung các mẫu biểu kê khai để phù hợp với các văn bản hiện hành.

Trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung thông tư số 60/2007/TT-BTC , đề nghị Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn người nộp thuế là nhà thầu nước ngoài đăng ký nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu tính thuế kê khai thuế TNDN theo mẫu biểu đính kèm công văn này.

Trường hợp trong một kỳ kê khai, nhà thầu nước ngoài có nhiều hoạt động với mức tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu khác nhau thì nhà thầu kê khai vào từng mẫu biểu trên theo từng tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tương ứng với từng hoạt động.

Bộ Tài chính trả lời để Cục Thuế Thành phố Hà Nội biết và thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

(Dùng cho nhà thầu nước ngoài nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu chịu thuế)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng..... năm....

 

[02] Người nộp thuế: ...............................................................................................

[03] Mã số thuế: .......................................................................................................

[04] Địa chỉ: ...............................................................................................................

[05] Quận/huyện: .......................................... [06] Tỉnh/Thành phố:..........................

[07] Điện thoại:................................ [08] Fax:....................... [09] Email:..................

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Doanh thu tính thuế

[10]

2

Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

[11]

3

 [10] x [11]Số thuế TNDN phải nộp [12]

[12]

Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai.

 

 

.............., ngày...... tháng..... năm.....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13983/BTC-TCT về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.889

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168