Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1359/TTg-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 21/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
******

Số: 1359/TTg-NN

v/v xin chuyển vốn Dự án 661 của năm 2005 chưa sử dụng hết sang năm 2007

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (công văn số 683/UBND-KTCN ngày 03 tháng 8 năm 2007), ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2308/BNN-LN ngày 20 tháng 8 năm 2007), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6297/BKH-KTNN ngày 30 tháng 8 năm 2007), Tài chính (công văn số 10976/BTC-ĐT ngày 16 tháng 8 năm 2007) về việc xin chuyển vốn Dự án 661 của năm 2005 chưa sử dụng hết sang năm 2007, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang được chuyển vốn Dự án 661 năm 2005 chưa sử dụng hết (trong nguồn vốn 3.600 triệu đồng được Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng tại văn bản số 1073/TTg-NN ngày 11 tháng 7 năm 2006) sang năm 2007 để tiếp tục thanh toán cho các công trình sau đây:

Đầu tư vét và mở rộng kênh đê bao trong rừng phòng hộ Hòn Đất (công trình chuyển tiếp); Đo đạc diện tích, ranh giới, đóng cột mốc cho Ban quản lý dự án rừng phòng hộ Phú Quốc (công trình mới).

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tổ chức hoàn thành dứt điểm các công trình nêu trên trong năm 2007./.

 

 

Nơi nhận:

Như trên;

Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;

VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;

các Vụ: KTTH, TH, Website CP;

Lưu: VT, NN (3).15

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1359/TTg-NN về việc xin chuyển vốn Dự án 661 của năm 2005 chưa sử dụng hết sang ngày 21/09/2007 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.340

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!