Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1346/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 10/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1346/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Giải quyết một số vướng mắc
trong quá trình thực hiện cổ phần hóa
doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời Công văn số 908/LĐTBXH-CSLĐ ngày 25/4/2005 của quý Sở về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện cổ phần hóa trước hết thuộc về doanh nghiệp. Nếu không thực hiện được doanh nghiệp phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan tham mưu có liên quan. Để giải quyết vấn đề này có hai hướng:

1. Doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh đề ngày 25/02/2000. Theo đó việc gtiải quyết chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của các văn bản tại thời điểm đó; thời gian tính cho người lao động mua cổ phần ưu đãi tính đến ngày 25/02/2000.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định hủy quyết định cũ đề ngày 25/02/2000, ra quyết định mới cho doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa từ tháng 3/2005 trên cơ sở quyết định số 260/QĐ-TTg ngày 07/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, thời gian tính cho người lao động mua cổ phần ưu đãi tính đến tháng 3/2005 (theo quy định tại Điểm 9, Mục 1, những quy định chung của Thông tư số 13/2005/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 2 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Sở nghiên cứu và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐ-VL
.

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1346/LĐTBXH-LĐVL ngày 10/05/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc giải quyết một số vướng mắc trong quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.513

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!