Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 13437/BTC-TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 25/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13437/BTC-TCDN
V/v: Chế độ thanh toán vé máy bay

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
- các tổng công ty Nhà nước

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được một số ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, các công ty nhà nước về chế độ thanh toán tiền vé máy bay cho cán bộ, công chức nhà nước và cán bộ của các công ty nhà nước khi đi công tác bằng máy bay của Công ty cổ phần hàng không Việt Nam (Pacific Airlines). Về vấn đề này, Bộ Tài chính xin trả lời như sau:

1. Về chế độ thanh toán tiền công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước và cán bộ của các công ty nhà nước đi công tác, Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư:

- Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 8/12/2004 quy định chế độ công tác phí (trong đó có tiền vé máy bay), chế độ hội nghị đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/4/2005 hướng dẫn một số Điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

- Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí.

Theo quy định tại các Thông tư trên, các cán bộ công chức nhà nước và các cán bộ của các công ty nhà nước thuộc đối tượng được đi công tác bằng đường hàng không có quyền chủ động lựa chọn hãng hàng không nào có giá rẻ và Điều kiện dịch vụ tốt nhất để mua vé và đều được thanh toán từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí của các đơn vị.

Với nguyên tắc trên thì các cán bộ công chức nhà nước và cán bộ của các công ty nhà nước đi công tác bằng đường hàng không, khi mua vé máy bay dù của Công ty cổ phần hàng không Việt Nam (Pacific Airlines), của Việt Nam Airlines - Tổng công ty hàng không Việt Nam hay của các Hãng hàng không hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đều được ngân sách nhà nước và các công ty nhà nước thanh toán theo chế độ hiện hành.

2. Bộ Tài chính xin thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các công ty nhà nước và các đơn vị có liên quan khác biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CFHK Pacific Airlines;
- Tổng cục Thuế;
- Kho bạc nhà nước TW;
- Sở TC các địa phương;
- Cục thuế, KBNN các địa phương;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Cục TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 13437/BTC-TCDN ngày 25/10/2005 của Bộ Tài chính về việc chế độ thanh toán vé máy bay

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.656

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222