Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 133TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 12/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 133 TCT/DNK
V/v Xử lý vi phạm về thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 31582/CT-DD1 ngày 23/12/2004 của Cục thuế thành phố Hà Nội xin ý kiến xử lý đối với doanh thu kinh doanh bỏ ngoài sổ sách kế toán của Công ty Thắng Huyền. Về việc này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại điều 18 Luật thuế GTGT, điều 16 Luật thuế TNDN thì trường hợp Công ty không hạch toán đầy đủ doanh thu hoạt động kinh doanh cũng như chứng từ hàng hoá mua vào thì Cục thuế căn cứ vào kết quả kiểm tra và tình hình cụ thể hoạt động kinh doanh của Công ty để xử lý:

- Ấn định thuế GTGT phải nộp; ấn định thu nhập chịu thuế để xác định thuế TNDN, đồng thời xử lý phạt vi phạm hành chính về kê khai thuế.

- Trường hợp xác định được số thuế trốn lậu thì áp dụng truy thu và xử phạt về trốn lậu thuế theo quy định.

Ngoài việc xử lý vi phạm về thuế; Căn cứ vào tính chất và mức độ vi phạm về hoá đơn chứng từ và kế toán của Công ty Thắng Huyền Cục thuế xử lý phạt hành chính về vi phạm này.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế Hà Nội được biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 133TCT/DNK ngày 12/01/2005 về xử lý vi phạm về thuế do Tổng cục thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.167

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!