Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1309/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có chứng khoán niêm yết lần đầu

Số hiệu: 1309/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1309/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần Kinh Đô
6/134 Quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức TP.HCM

 

Trả lời công văn số 18/KĐ ngày 15/3/2006 của Công ty Cổ phần Kinh Đô về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có chứng khoán niêm yết lần đầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn số 11924 TC/CST ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Các tổ chức có chứng khoán được niêm yết lần đầu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm kể từ khi thực hiện niêm yết. Năm giảm thuế được xác định phù hợp với kỳ tính thuế. Thời gian giảm thuế được tính liên tục kể từ kỳ tính thuế mà tổ chức có chứng khoán được niêm yết Trường hợp thời gian giảm thuế của năm đầu chưa đủ 12 tháng do thời Điểm niêm yết không xảy ra ngay từ đầu năm thì tổ chức niêm yết có quyền đăng ký với cơ quan thuế để tính thời gian giảm thuế trong kỳ tính thuế tiếp theo. Trường hợp tổ chức niêm yết vẫn đang trong thời gian được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì thời gian hưởng ưu đãi do có chứng khoán được niêm yết được tính kể từ khi kết thúc thời hạn miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Công ty thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điểm 2 Điều 36 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm 2003 và 2004, được giảm 50% số thuế phải nộp cho 3 năm tiếp theo là năm 2005, 2006 và năm 2007. Công ty có chứng khoán niêm yết lần đầu từ ngày 18/11/2005, Công ty được quyền đăng ký để giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm tiếp theo là năm 2006, 2007. Tổng hợp lại, Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp hai năm (2006, 2007) do vừa được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, vừa được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp do có chứng khoáng niêm yết lần đầu.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Kinh Đô biết và đăng ký với cơ quan thuế để được ưu đãi thuế theo chế độ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP.HCM
- Lưu: VT, PCCS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1309/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có chứng khoán niêm yết lần đầu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.407

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209