Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1254TCT/PCCS về việc xử lý kết quả tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1254TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1254TCT/PCCS
V/v: Xử lý tài chính đối với DN hoạt động công ích

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Trà Vinh

Trả lời công văn số 26CT/QLDN ngày 14/1/2005 của Cục thuế tỉnh Trà Vinh về vướng mắc trong việc xử lý kết quả tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 33 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10/5/1997 quy định: “Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1999. Bãi bỏ Luật thuế lợi tức, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế lợi tức và các quy định về thuế lợi tức trong các văn bản quy phạm pháp luật khác, kể từ ngày Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành”. Căn cứ quy định trên, từ năm 1999 việc xác định nghĩa vụ nộp thuế thu nhập đối với doanh nghiệp công ích không thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 06TC/TCDN ngày 24/2/1997 của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp công ích có thu nhập từ hoạt động công ích, thu nhập từ hoạt động kinh doanh và hoạt động khác phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998, Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 04/6/2001 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Trà Vinh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1254TCT/PCCS về việc xử lý kết quả tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.403
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108