Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1243/VPCP-ĐMDN ngày 18/03/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung thêm danh sách các đơn vị thực hiện cổ phần hoá năm 2004

Số hiệu: 1243/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Minh Thông
Ngày ban hành: 18/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1243/VPCP-ĐMDN
V/v bổ sung thêm danh sách các đơn vị thực hiện cổ phần hoá năm 2004

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: - Tổng Công ty Bưu chính -Viễn thông Việt Nam

Xét đề nghị của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (Tờ trình số 7221/CV-TCCB ngày 27 tháng 11 năm 1003); ý kiến các Bộ: Bưu chính, Viễn thông (công văn số 238/BBCVT - TCCB ngày 17 tháng 02 năm 2004), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 930 BKH/PTDN ngày 20 tháng 02 năm 204), Tài chính (công văn số 1388 TC/TCDN ngày 12 tháng 02 năm 2004) về việc bổ sung thêm danh sách đơn vị thực hiện cổ phần hoá năm 2004, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý bổ sung các đơn vị sau đây vào danh sách doanh nghiệp nhà nước và bộ phận doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng Công ty Bưu chín - Viễn thông Việt Nam thực hiện cổ phần hoá nam 2004:

1. Công ty Xây lắp Bưu điện Quảng Ninh,

2. Công ty Xây lắp Bưu điện Quảng Trị,

3. Công ty Xây lắp Bưu điện Thừa Thiên Huế,

4. Công ty Xây lắp Bưu điện Gia Lai,

5. Công ty Xây lắp Bưu điện Lâm Đồng,

6. Công ty Xây lắp Bưu điện Khánh Hoà,

7. Công ty Xây lắp Bưu điện Trà Vinh.

Tổng Công ty Bưu chính -  Viễn thông Việt Nam căn cứ các quy định hiện hành để thực hiện cổ phần hoá các đơn vị có tên trên đây

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Minh Thông

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1243/VPCP-ĐMDN ngày 18/03/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung thêm danh sách các đơn vị thực hiện cổ phần hoá năm 2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.032
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77