Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1238/TCT-TNCN về việc kê khai, nộp thuế của người lao động nước ngoài với mức thu nhập hàng tháng ổn định do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1238/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 30/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 1238/TCT-TNCN
V/v: Kê khai, nộp thuế cho người lao động nước ngoài

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nicca Việt Nam  

Trả lời công văn đề ngày 27/7/2007 của Công ty TNHH Nicca Việt Nam hỏi về việc kê khai, nộp thuế của người lao động nước ngoài với mức thu nhập hàng tháng ổn định. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 3.3.1.2 mục III Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN) thì: trường hợp các cá nhân người nước ngoài nhận thu nhập hàng tháng bằng ngoại tệ tại Công ty TNHH Nicca Việt Nam đã xác định có thu nhập ổn định hàng tháng trong tờ khai thuế tháng đầu tiên của năm thì các tháng tiếp theo các cá nhân đó không phải nộp tờ khai thuế mà chỉ nộp số thuế hàng tháng theo tờ khai thuế ban đầu. Số thuế phải nộp khi quyết toán năm nếu có chênh lệch do tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam sẽ điều chỉnh khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Nicca Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai
- Lưu VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1238/TCT-TNCN về việc kê khai, nộp thuế của người lao động nước ngoài với mức thu nhập hàng tháng ổn định do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.352
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116