Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1235/NHNN-TD ngày 01/11/2004 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc xử lý khó khăn tài chính cho Tổng công ty Cà phê Việt Nam

Số hiệu: 1235/NHNN-TD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Kim Phụng
Ngày ban hành: 01/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1235/NHNN-TD
V/v xử lý khó khăn tài chính cho Tổng công ty Cà phê Việt Nam

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam,
 - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam,
 - Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam,
 - Ngân hàng Công thương Việt Nam

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3158/VPCP-KTTH ngày 23/06/2004, Công văn số 4610/VPCP-KTTH ngày 03/09/2004 và Công văn số 5359/PVCP-KTTH ngày 01/10/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý khó khăn tài chính cho Tổng công ty Cà phê Việt Nam, ngày 20/10/2004 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thông Việt Nam đã có báo cáo tại Công văn số 4073/NHNo-XLRR Ngân hàng Công thương Việt Nam đã có báo cáo tại Công văn số 3492/CV-NHCT37 ngày 13/10/2004, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã có báo cáo tại Công văn số 4765/CV-NHNTCN ngày 21/10/2004, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã có báo cáo tại Công văn số 6098/CV-BIDV ngày 25/10/2004; Ngân hàng Nhà nước có ý kiến như sau:

1/ Việc cho phép doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam được tiếp tục thực hiện kéo dài thời hạn khoanh nợ theo Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 27/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ cần được coi là trường hợp cá biệt và phải gắn với quá trình xem xét, phê duyệt Đề án tái cơ cấu lại Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

Yêu cầu Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện khoanh nợ theo Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 27/8/2001 về việc xử lý nợ vay ngân hàng đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê của Thủ tướng Chính phủ cho các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam đối với số dư nợ đã khoanh, hiện còn dư nợ đến thời điểm xử lý theo báo cáo của các Ngân hàng thương mại Nhà nước, cụ thể:

Đơn vị: đồng

STT

Tên Ngân hàng

Số nợ khoanh theo QĐ1127/QĐ-TTg hiện còn dư nợ

1

Ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam

241.198.618.982

2

Ngân hàng Đầu tư & PT Việt Nam

346.331.623.435

3

Ngân hàng Công thương Việt Nam

71.752.747.470

4

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

89.330.717.166

 

Tổng cộng

748.613.707.053

- Thời gian kéo dài đối với số dư nợ khoanh nêu trên tối đa không quá 02 năm (tính từ ngày 31/7/2004 đến hết ngày 31/7/2006).

2/ Nguồn vốn để thực hiện kéo dài thời gian khoanh nợ: Giao Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc khôi phục lại một phần dư nợ tại các khế ước tái cấp vốn cho khoanh nợ Cà phê của: Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam được tiếp tục kéo dài thời gian khoanh nợ một phần dư nợ tại các khế ước tái cấp vốn khoanh nợ cà phê chưa trả nợ, số còn lại thực hiện thu nợ theo đúng chỉ đạo tại Công văn số 1170/NHNN-TD ngày 15/10/2004 của Ngân hàng Nhà nước số liệu theo biểu trên). Thời hạn kéo dài tái cấp vốn tối đa là 02 năm, lãi suất 0%/ năm.

3/ Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Vụ trưởng Vụ kế toán - Tài chính, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Tổng giám đốc các Ngân hàng thương mại Nhà nước và các đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao thực hiện nội dung chỉ đạo trên.

 

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Thị Kim Phụng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1235/NHNN-TD ngày 01/11/2004 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc xử lý khó khăn tài chính cho Tổng công ty Cà phê Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.178
DMCA.com Protection Status