Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1219/TCHQ-GSQL vướng mắc triển khai hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1219/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 13/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1219/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc triển khai thực hiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 333/HQQN-GSQL ngày 02/3/2012 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc xác nhận đại lý đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan quy định tại Điều 7 Nghị định số 14/2011/NĐ-CP được hiểu: Việc xác nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, bao gồm xác nhận các nội dung:

- Ngành, nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Ít nhất một (01) nhân viên đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 3 Nghị định số 14/2011/NĐ-CP;

- Điều kiện nối mạng máy tính theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 14/2011/NĐ-CPkhoản 2 Điều 4 Thông tư số 80/2011/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1219/TCHQ-GSQL vướng mắc triển khai hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.170
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13