Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1176/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1176/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1176/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 9188/CT-KTNB ngày 26/10/2011 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế TNDN đối với Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP.Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm c khoản 2 Điều 31 Luật Quản lý thuế quy định: “Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm gồm tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm và các tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế”.

Tại điểm c khoản 2 Điều 32 Luật quản lý thuế quy định: “Chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm”.

Tại điểm 2 Mục II Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định nguyên tắc thực hiện ưu đãi thuế TNDN: “Cơ sở kinh doanh thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định và đăng ký, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai”.

Theo quy định tại điều 2, điều 8, điều 15 và điều 19 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập thì cơ sở ngoài công lập đáp ứng quy định tại Điều 2 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 8 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP và phải đăng ký với cơ quan thuế khi hoạt động làm căn cứ xác định ưu đãi về thuế quy định tại Điều 15 và Điều 19 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP.

Tại tiết 3, điều 8 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP đã quy định: “Việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở ngoài công lập thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Trình tự, thủ tục, phương pháp xác định số thuế được miễn, giảm theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành”.

Ngày 28/01/2008, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 643/TCT-CS về việc “hướng dẫn các cơ sở ngoài công lập thực hiện tốt chế độ kế toán và chính sách thuế” gửi Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để quán triệt thực hiện chính sách khuyến khích phát triển  các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập theo Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ (phôtô đính kèm).

Căn cứ các quy định nêu trên, hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN khi kết thúc năm gồm tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm và các tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế nộp và thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Trường hợp Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP.Hồ Chí Minh (Trường) nếu đáp ứng quy định tại Điều 2 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ thì Trường được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 8 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP và phải đăng ký với cơ quan thuế khi hoạt động làm căn cứ xác định ưu đãi về thuế quy định tại Điều 15 và Điều 19 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP.

Tuy nhiên, Trường không thực hiện kê khai, nộp báo cáo quyết toán thuế TNDN của 02 niên độ (từ 01/09/2006 đến 31/08/2007 và 01/09/2007 đến 31/08/2008) theo đúng quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Quản lý thuế. Trường thực hiện nộp số thuế TNDN kê khai theo thuế suất 10% vào ngân sách nhà nước (ngày 15/06/2011) sau thời gian Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 238/QĐ-TCT ngày 10/03/2011 về việc thanh tra thuế năm 2006, 2007, 2008 tại Trường.

Đề nghị Cục Thuế rà soát, hướng dẫn pháp luật về thuế cho người nộp thuế để người nộp thuế thực hiện nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN và kiểm tra điều kiện thực tế đơn vị đáp ứng để xác định mức ưu đãi thuế TNDN theo đúng quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp qua kiểm tra, thanh tra có căn cứ chứng minh Trường không thực hiện đúng nguyên tắc ưu đãi thuế TNDN theo quy định thì Trường không được xét hưởng ưu đãi thuế TNDN. Cục Thuế căn cứ theo tính chất, mức độ vi phạm của Trường để xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Lưu: VT, PC ,CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1176/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.524

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211