Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1166/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 18/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1166/BXD-HĐXD
V/v thẩm quyền tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm B, C trong khu công nghiệp.

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình

Trả lời văn bản số 95/BQLKCN-QH ngày 22/5/2009 của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình về việc phân cấp thẩm quyền tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm B,C trong khu công nghiệp, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, ngày 20/11/2008 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 19/2008/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế, theo đó Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh thực hiện việc thẩm định thiết kế cơ sở công trình xây dựng các loại dự án nhóm B, C trong khu công nghiệp.

Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì cơ quan quản lý nhà nước không thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở nữa mà chỉ tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở. Việc quy định thẩm quyền tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở theo quy định tại Thông tư này là đối với các dự án nói chung. Riêng đối với các dự án trong khu công nghiệp thì phải thực hiện theo Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ.

Do vậy, các loại dự án nhóm B, C được đầu tư trong khu công nghiệp thì Ban quản lý khu công nghiệp có trách nhiệm xem xét có ý kiến về thiết kế cơ sở.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình nghiên cứu và tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Sở Công thương tỉnh Thái Bình (đ/biết),
- Lưu VP, HĐXD (VQT - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1166/BXD-HĐXD ngày 18/06/2009 về việc thẩm quyền tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm B, C trong khu công nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.307

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209