Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11525/BTC-TCNH triển khai Thông tư 127/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11525/BTC-TCNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 28/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11525/BTC-TCNH
Triển khai thực hiện Thông tư số 127/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Đoàn thể Trung ương

Ngày 8/8/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 127/2012/TT-BTC hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp thay thế Quyết định số 100/2007/QĐ-BTC ngày 6/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Để nâng cao chất lượng dịch vụ xác định trị giá doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước phối hợp như sau:

1. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước cung cấp thông tin cho Bộ Tài chính về tình hình sử dụng dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp trực thuộc tiến hành cổ phần hóa theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 127/2012/TT-BTC.

2. Trường hợp các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, thanh tra việc chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần nếu có liên quan đến hoạt động của các tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, đề nghị cung cấp cho Bộ Tài chính tình hình và kết luận theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 127/2012/TT-BTC.

Xin chân thành cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCNH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11525/BTC-TCNH triển khai Thông tư 127/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.336
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85