Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1148/NHNN-CNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đặng Thanh Bình
Ngày ban hành: 14/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1148/NHNN-CNH
V/v: hướng dẫn thực hiện  QĐ 888/2005/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2005

Kính gửi

- Các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố
- Các ngân hàng thương mại

Ngày 16/6/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký Quyết định số 888/2005/QĐ-NHNN ban hành Quy định về việc mở, thành lập và chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại. Để thực hiện nghiêm túc Điều 17 Quy định ban hành theo Quyết định số 888/2005/QĐ-NHNN, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cụ thể thêm như sau:

1/ Trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành, từng ngân hàng thương mại phải rà soát lại toàn bộ hệ thống sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp để có kế hoạch điều chỉnh đảm bảo thực hiện đúng Quy định ban hành theo Quyết định số 888/2005/QĐ-NHNN. Trường hợp số sở giao dịch, chi nhánh (bao gồm cả chi nhánh cấp 2, cấp 3 hiện nay) nhiều hơn số sở giao dịch, chi nhánh được phép mở theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Quy định này thì trong thời hạn 1 năm, ngân hàng thương mại phải:

+ Tăng đủ vốn điều lệ để bảo đảm số lượng sở giao dịch, chi nhánh đã mở phù hợp với yêu cầu về vốn điều lệ cần có, hoặc

+ Điều chỉnh chi nhánh cấp 2, cấp 3 thành phòng giao dịch hoặc chấm dứt hoạt động chi nhánh cấp 2, cấp 3 hiện có.

2/ Việc điều chỉnh chi nhánh cấp 2, cấp 3:

2.1. Trường hợp điều chỉnh chi nhánh cấp 2, cấp 3 thành sở giao dịch, chí nhánh:

- Ngân hàng thương mại quyết định việc điều chỉnh trên cơ sở bảo đảm tuân thủ đúng các quy định tại Điều 3, Khoản 3 Điều 4 của Quy định ban hành theo Quyết định số 888/2005/QĐ-NHNN.

Hồ sơ nộp Ngân hàng Nhà nước: thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Quy định ban hành theo Quyết định số 888/2005/QĐ-NHNN.

2.2. Trường hợp điều chỉnh chi nhánh cấp 2, cấp 3 thành phòng giao dịch, điểm giao dịch, quỹ tiết kiệm (gọi chung là phòng giao dịch):

- Ngân hàng thương mại quyết định việc điều chỉnh và uỷ quyền cho sở giao dịch, chi nhánh được phân cấp quản lý phòng giao dịch thực hiện việc đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố nơi mở phòng giao dịch theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 8 Quy định ban hành theo Quyết định số 888/2005/QĐ-NHNN.

- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố (nơi ngân hàng thương mại có chi nhánh điều chỉnh thành phòng giao dịch) có văn bản chấp thuận việc điều chỉnh chi nhánh cấp 2, cấp 3 thành phòng giao dịch và chấp thuận đăng ký việc mở phòng giao dịch.

2.3 Trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh cấp 2, cấp 3 hiện có:

- Ngân hàng thương mại nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 11 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 888/2005/QĐ-NHNN cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố nơi có chi nhánh xin chấm dứt hoạt động.

- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố có văn bản chấp thuận cho ngân hàng thương mại chấm dứt hoạt động chi nhánh cấp 2, cấp 3.

- Việc chấm dứt hoạt động chi nhánh cấp 2, cấp 3 của ngân hàng thương mại thực hiện theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 Quy định ban hành theo Quyết định số 888/2005/QĐ-NHNN.

3/ Chậm nhất đến ngày 30/11/2005, các ngân hàng thương mại phải gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng) kế hoạch điều chỉnh sở giao dịch, chi nhánh theo những nội dung sau:

3.1. Vốn điều lệ hiện có và dự kiến đến 16/6/2006

3.2. Tổng số sở giao dịch, chi nhánh (bao gồm chi nhánh cấp 1, cấp 2, cấp 3) hiện có

3.3 Số chi nhánh cấp 2, cấp 3 dự kiến điều chỉnh thành sở giao dịch, chi nhánh theo Quyết định 888/2005/QĐ-NHNN

3.4. Số chi nhánh cấp 2, cấp 3 dự kiến điều chỉnh thành phòng giao dịch, điểm giao dịch, quỹ tiết kiệm.

3.5. Số chi nhánh cấp 2, cấp 3 dự kiến chấm dứt hoạt động.

3.6. Những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị đề xuất trong quá trình điều chỉnh.

Trên đây là hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về những kiến nghị của các Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố và các ngân hành thương mại liên quan đến việc điều chỉnh số lượng chi nhánh hiện có của ngân hàng thương mại để thực hiện đúng Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 888/2005/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hành Nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên
- BLĐ NHNN
- Thanh tra NHNN
- Lưu VP, Vụ CNH.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đặng Thanh BìnhVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1148/NHNN-CNH ngày 14/10/2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc mở, thành lập và chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.607

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!