Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1120/NN-HTX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Lê Đình Trầm
Ngày ban hành: 15/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1120/NN-HTX
V/v cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Hạ Long, ngày 15 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4665/UBND-NLN1 ngày 10/10/2007 về việc cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Trong đó giao cho Sở Nông nghiệp & PTNT in giấy chứng nhận trang trại cấp cho UBND huyện thị xã trong tháng 10/2007. Đồng thời UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc cấp giấy chứng nhận KTNT cho các chủ trang trại có nhu cầu trên địa bàn địa phương quản lý.

Sau một thời gian chuẩn bị, đến nay Sở Nông nghiệp & PTNT đã in giấy chứng nhận kinh tế trang trại và cấp phát cho các huyện, thị xã, thành phố theo số lượng đăng ký. Việc cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm một số điểm như sau:

1. Tập trung chỉ đạo Phòng ban chuyên môn tổ chức cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại dứt điểm trong năm 2007. Việc cấp giấy chứng nhận Kinh tế trang trại theo văn bản hướng dẫn số 118/SNN-HTX ngày 05/02/2007 của Sở Nông nghiệp và PTNT (Nội dung công văn kèm theo).

2. Khi cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân cần được mở sổ, theo dõi số lượng giấy chứng nhận đã cấp và số thu hồi (Sổ theo dõi cần thể hiện được các yếu tố như: Số hiệu giấy chứng nhận, thời gian cấp (hoặc thu hồi), họ và tên chủ trang trại, loại hình sản xuất kinh doanh, địa chỉ,…).

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Chi cục Hợp tác xã & PTNT) trong tháng 01/2008 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- GD, PNN, PLN;
- Chi cục HTX (TH);
- Lưu: VP.

GIÁM ĐỐC




Lê Đình Trầm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1120/NN-HTX ngày 15/11/2007 về cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.501

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!