Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1113/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1113/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 02/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1113/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2015

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La (Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 25 tháng 04 năm 2012) và ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4399/BKHĐT-PTDN ngày 15 tháng 06 năm 2012); Tài chính (công văn số 7022/BTC-TCDN ngày 25 tháng 05 năm 2012); Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1527/BNN-ĐMDN ngày 22 tháng 05 năm 2012) về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Sơn La;

- Các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Nông nghiệp Tô Hiệu; Lâm nghiệp Mộc Châu, Lâm nghiệp Phù Yên, Lâm nghiệp Mường La, Lâm nghiệp Sông Mã, Lâm nghiệp Sốp Cộp.

2. Cổ phần hóa Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Sơn La.

3. Việc thành lập mới Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Sơn La, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án cụ thể trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tiếp tục sắp xếp Công ty Cà phê và cây ăn quả và Công ty Dịch vụ phát triển chè Sơn La theo quy định. Hoàn thiện thủ tục phá sản đối với Công ty Dâu tằm tơ. Thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ cổ phần chi phối; chuyển phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện địa phương cần giữ quyền quản lý về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Đảng ủy khối các DNTW;
- Các Bộ: Nội vụ, KH&ĐT, Tài chính, LĐTB&XH;
- TCTĐT&KDVNN;
- Ban CĐĐM&PTDN, các Vụ: TH, TKBT, ĐP, KTN;
- Lưu: VT, ĐMDN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1113/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.051

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.98.214