Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 11120/BTC-TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 01/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11120/BTC-TCDN

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 

 

Căn cứ vào ngành, nghề kinh doanh của Công ty hợp danh kiểm toán tài chính đầu tư Việt Nam tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105000006 ngày 27/05/2005 và Công ty hợp danh Kiểm toán – tư vấn Việt Nam tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105000007 ngày 29/7/2005 được Sở Kế hoạch và Đầu thành phố Hà Nội cấp, Bộ Tài chính bổ sung Công ty hợp danh kiểm toán tài chính đầu tư Việt Nam và Công ty hợp danh Kiểm toán – tư vấn Việt Nam vào danh sách các đơn vị đủ Điều kiện cung cấp dịch vụ định giá doanh nghiệp cổ phần hóa trong năm 2005 quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính xin thông báo để các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố biết để xem xét, lựa chọn.

 


Nơi nhận:

- Như trên,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM & PTDN,
- Sở Tài chính, Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Lưu: VT (2), TCDN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Lê Thị Băng Tâm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 11120/BTC-TCDN ngày 01/09/2005 của Bộ Tài chính về việc bổ sung Cty hợp danh kiểm toán tài chính đầu tư Việt Nam và Cty hợp danh Kiểm toán – tư vấn Việt Nam vào danh sách các đơn vị đủ điều kiện cung cấp dịch vụ định giá doanh nghiệp cổ phần hóa trong năm 2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.549

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.8.7