Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1109/TTg-ĐMDN phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1109/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 31/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1109/TTg-ĐMDN
V/v phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (tờ trình số 929/PA-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2012) và ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 7783/BTC-TCDN ngày 12 tháng 6 năm 2012) và Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4671/BKHĐT-PTDN ngày 28 tháng 6 năm 2012) về phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Thái Nguyên;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Võ Nhai;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đại Từ;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chè Phú Lương.

- Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Lâm nghiệp Võ Nhai, Lâm nghiệp Đại Từ và Chè Phú Lương sẽ sắp xếp sau khi có chủ trương mới của Trung ương và chỉ đạo của Chính phủ.

2. Cổ phần hóa:

a) Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Sông Công.

b) Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần: Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Thái Nguyên.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo quy định hiện hành; thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện Nhà nước cần giữ cổ phần chi phối; chuyển phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện địa phương cần giữ quyền quản lý về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định; thực hiện đúng Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ban Chỉ đạo ĐM & PTDN;
- TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Phạm Văn Phượng, Trợ lý TTCP, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT, ĐP;
- Lưu: VT, ĐMDN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1109/TTg-ĐMDN phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.946

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77