Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 388-HĐBT

Số hiệu: 1097-UB/KHH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước Người ký: Lê Xuân Trinh
Ngày ban hành: 18/08/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1097-UB/KHH

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 1992

 

CÔNG VĂN

CỦA UỶ BAN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC SỐ 1087-UB/KHHNGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 1992 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪNTHỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 388-HĐBT

Kính gửi: Các Bộ, Tổng cục, UBND các tỉnh, thành phố

Vừa qua một số Bộ, địa phương đề nghị làm rõ thêm một số Điểm về việc thực hiện Nghị định 388-HĐBT, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước xin trả lời như sau:

1. Về ý kiến xác nhận của ngành kinh tế kỹ thuật: đối với các doanh nghiệp đã thành lập trước khi ban hành Nghị định 388-HĐBT thuộc các ngành nghề phải có giấy phép hành nghề (như ngành kinh doanh xuất nhập khẩu, xây dựng, chế biến gỗ và lâm sản, in, xuất bản, dược phẩm...), nay thành lập lại phải gửi bản sao giấy phép của Bộ cấp trước đây hoặc xin giấy phép mới. Quy định này là căn cứ vào Điều 5 của Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 388-HĐBT. Để giảm bớt các thủ tục khi đề nghị thành lập lại, nếu trước đây đã có ý kiến xác nhận của Bộ quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật (hoặc ý kiến cơ quan được Bộ uỷ nhiệm như Sở Xây dựng, Sở Y tế...) thì có thể sao lục phần ý kiến xác nhận đó thay thế cho giấy phép hành ghề. Tuy nhiên cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện và nếu xét thấy không bảo đảm đúng quy chế của ngành thì có thể thu hồi giấy phép.

Vì vậy, trường hợp doanh nghiệp đã có ý kiến xác nhận của ngành kinh tế - kỹ thuật cho phép hoạt động (nếu xác nhận vẫn còn giá trị) thì doanh nghiệp không cần làm thủ tục xin giấy phép nữa.

2. Về việc các doanh nghiệp trung ương gửi hồ sơ cho Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố sở tại. Yêu cầu Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 388-HĐBT của các Bộ, ngành ở Trung ương sao gửi 01 bộ hồ sơ của các doanh nghiệp trực thuộc cho Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 388-HĐBT của các tỉnh, thành phố sở tại, để tạo Điều kiện cho địa phương từng bước quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn lãnh thổ.

3. Việc xác định mức vốn pháp định của doanh nghiệp căn cứ vào ngành nghề chính khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, đối chiếu với mức vốn pháp định tương ứng đã quy định trong Nghị định 222-HĐBT về Luật công ty để tính toán mức vốn pháp định tối thiểu của doanh nghiệp.

Đề nghị các Bộ và địa phương vận dụng các nội dung hướng dẫn trên đây cho phù hợp với Điều kiện thực hiện Nghị định 388-HĐBT của từng đơn vị.

 

Lê Xuân Trinh

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 388-HĐBT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.274
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7