Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1096TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 15/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1096 TCT/DNK
V/v Xoá nợ thuế các DN ngoài quốc doanh

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hậu Giang

Trả lời công văn số 100/CV.CT ngày 16/3/2004 của Cục thuế tỉnh Hậu Giang về việc xoá nợ thuế các doanh nghiệp Ngoài quốc doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Chương IV, Phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/04/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các Khoản phải nộp ngân sách Nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở SXKD có khó khăn do nguyên nhân khách  quan và các văn bản pháp luật hiện hành chưa quy định cho xoá nợ thuế đối với các trường hợp doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn nợ thuế và các Khoản nộp ngân sách, đến nay không còn khả năng thu hồi nợ thuế do các doanh nghiệp đã giải thể hoặc phá sản nhưng không thực hiện theo Luật phá sản và doanh nghiệp đã bỏ trốn, không tìm được địa chỉ.

Vấn đề này Tổng cục Thuế ghi nhận để tổng hợp nghiên cứu báo cáo Bộ Tài chính và các cơ quan pháp luật xem xét. Trong lúc chưa có văn bản hướng dẫn xử lý đề nghị Cục Thuế tổng hợp cụ thể các doanh nghiệp và số thuế còn nợ đọng của các trường hợp nêu trên, trên địa bàn, báo cáo UBND và các ngành liên quan biết và gửi báo cáo về Tổng cục Thuế để tổng hợp chung.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1096 TCT/DNK ngày 15/04/2004 của Tổng cục thuế về việc xoá nợ thuế các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.270

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215