Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1078TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 13/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1078TCT/DNK
v/v xử lý đối với DNTN Bế Hậu

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Ninh Thuận

Trả lời Công văn số 61/CT-QLDN ngày 19/01/2005 của Cục thuế tỉnh Ninh Thuận v/v báo cáo vi phạm và đề nghị xử lý đối với DNTN Bế Hậu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục không trực tiếp giải quyết các trường hợp cụ thể, vì vậy đề nghị Cục Thuế Ninh Thuận căn cứ vào kết quả kiểm tra thực tế để xử lý theo hướng dẫn tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Công văn số 12401 TC/TCT ngày 29/10/2004 của Bộ Tài chính v/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản. Trong quá trình xem xét giải quyết đề nghị xác định rõ số lượng thực tế mua, bán, xuất khẩu hàng hoá của doanh nghiệp, kiểm tra chứng từ liên quan đến chi phí thu mua và doanh số bán, liên quan đến việc xác định thuế.

- Tại Điểm 1.3, Mục III và Điểm 5.14 Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính, quy định: Đối với hàng hoá là nông, lâm, thuỷ sản chưa qua chế biến, đất, đá, cát, sỏi, phế liệu mua của người bán không có hoá đơn được khấu trừ theo tỷ lệ trên giá mua là bảng kê hàng hoá mua vào (theo mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này); Bảng kê là chứng từ để tính thuế GTGT đầu vào, bảng kê này được căn cứ vào chứng từ mua hàng có ghi rõ số lượng, giá trị các mặt hàng mua, ngày tháng mua, địa chỉ người bán và ký nhận của bên bán, bên mua. Trường hợp cơ sở kinh doanh kê khai giá mua hàng hoá trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua thì cơ quan Thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua, ấn định mức giá để tính số thuế đầu vào được khấu trừ.

- Tại Điểm 2, Công văn số 12401 TC/TCT ngày 29/10/2004 của Bộ Tài chính v/v Khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản, hướng dẫn: Nếu hàng hoá thu mua không lập đúng, đủ chứng từ thu mua hoặc giữa chứng từ thu mua với bảng kê, số liệu hạch toán chi phí không đúng thực tế thì không được tính khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đối với giá trị hàng hoá thu mua này, đồng thời áp dụng biện pháp ấn định thuế TNDN.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế căn cứ vào kết quả kiểm tra để xử lý theo các quy định trên, nếu qua kiểm tra xác định DNTN chế biến thuỷ sản Bế Hậu Cà Ná lập chứng từ, bảng kê thu mua hàng nông, lâm, thuỷ sản và hạch toán chi phí cao hơn thực tế thu mua (về số lượng hoặc giá trị) hoặc lập bảng kê khống thì doanh nghiệp không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT tính theo tỷ lệ trên giá trị hàng hoá thu mua vi phạm, đối với thuế TNDN Cục Thuế áp dụng biện pháp ấn định chi phí để trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với kiến nghị xử lý của Cục Thuế. Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Về thuế GTGT: Theo hướng dẫn tại Công văn số 12401 TC/TCT ngày 29/10/2004 của Bộ Tài chính thì chỉ áp dụng không khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đối với giá trị hàng hoá thu mua mà doanh nghiệp vi phạm. Đối với hàng hoá thu mua chưa xác minh hoặc đã xác minh nhưng không đủ căn cứ xác định vi phạm thì vẫn được khấu trừ hoặc hoàn thuế.

- Về thuế TNDN: Việc ấn định chi phí phải căn cứ vào tài liệu điều tra của cơ quan Thuế hoặc căn cứ vào tài liệu kê khai của cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, có quy mô kinh doanh tương đương để ấn định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Ninh Thuận biết và thực hiện./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1078TCT/DNK ngày 13/04/2005 về xử lý đối với DNTN Bế Hậu do Tổng cục thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.080

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!