Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 10570 TC/TCDN ngày 20/09/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện CV số 912/CP-KTTH ngày 1/7/2004 của Chính phủ

Số hiệu: 10570 TC/TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 20/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10570 TC/TCDN
V/v Hướng dẫn thực hiện CV số 912/CP-KTTH ngày 1/7/2004 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2004

 

Kính gửi: Tổ Công tác đặc biệt về Công ty Giấy Hiệp Hưng

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Công văn số 912/CP-KTTH ngày 1 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ về phương án xử lý đối với Công ty Giầy Hiệp Hưng; theo đề nghị của Tổ công tác đặc biệt về Công ty Giầy Hiệp Hưng tại Công văn số 3970/CV-TDTP ngày 5 tháng 8 năm 2004 về việc thực hiện phương án xử lý Công ty Giầy Hiệp Hưng, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mục 4a; 4c Công văn số 912/CP-KTTH ngày 1 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ như sau:

1. Kho bạc Nhà nước mở tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính để Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ nội tiền thu được do bán, thanh lý tài sản của Công ty Giấy Hiệp Hưng.

2. Toàn bộ chi phí cho việc bán, thanh lý tài sản bao gồm:

- Chi phí cho Tổ công tác trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo dự toán của Bộ Công nghiệp tại Công văn số 3614/CV-TDTP ngày 20 tháng 7 năm 2004 và chi phí tổ chức đấu giá, chi phí đi thu hồi tài sản, thu hồi nợ… đề nghị Bộ Công nghiệp tạm ứng.

- Các chi phí khác cho việc thanh lý tài sản như chi phí kiểm kê, phân loại tài sản, do Công ty Giầy Hiệp Hưng tạm ứng.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tổ công tác báo cáo quyết toán chi phí thanh lý tài sản để Bộ Tài chính chuyển trả kinh phí đã tạm ứng về Bộ Công nghiệp và Công ty Giầy Hiệp Hưng từ số tiền thu được do bán, thanh lý tài sản.

3. Việc bán, thanh lý tài sản của Công ty Giầy Hiệp Hưng:

- Đối với tài sản, vật tư, thành phẩm bán thanh lý, được phép dùng hoá đơn bán hàng của Công ty Giấy Hiệp Hưng và được miễn thuế giá trị gia tăng.

- Đối với khoản nợ thuế nhập khẩu của số vật tư nhập khẩu, hiện đang còn tồn đọng phải thanh lý, sẽ được xử lý chung trong tổng số nợ phải trả của Công ty.

- Không dùng tài sản để gán trừ nợ, vì trái với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và ảnh hưởng đến quyền lợi của các chủ nợ khác.

- Đối với những trường hợp bán trả chậm: thuộc thẩm quyền Tổ công tác xem xét quyết định.

4. Bộ Tài chính đề nghị Tổ công tác báo cáo Thủ tướng chính phủ đồng ý cho sử dụng tiền thu từ bán tài sản để chi hỗ trợ cho Công ty giải quyết chế độ cho người lao động bị mất việc làm. Sau khi Thủ tướng đồng ý, nếu chưa bán được tài sản, Bộ Tài chính sẽ ứng từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 3.546 triệu đồng hỗ trợ cho Công ty.

Số tiền này sẽ được thu hồi về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước từ tiền bán thanh lý tài sản của Công ty sau khi hoàn thành việc bán tài sản.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Băng Tâm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 10570 TC/TCDN ngày 20/09/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện CV số 912/CP-KTTH ngày 1/7/2004 của Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.032

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.238.169