Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 105/QLLĐNN-TTLĐ về việc danh sách các doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động xuất khẩu lao động do Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành

Số hiệu: 105/QLLĐNN-TTLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý lao động ngoài nước Người ký: Nguyễn Thanh Hòa
Ngày ban hành: 21/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 105/QLLĐNN-TTLĐ
V/v: Danh sách các DN đã được cấp phép hoạt động XKLĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định tại Điều 36 của Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài, các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động theo Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999 của Chính phủ đã gửi đơn và hồ sơ xin cấp đổi giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động.

Cục Quản lý lao động ngoài nước xin thông báo danh sách các doanh nghiệp (danh sách kèm theo) đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động theo Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ tính đến ngày 21/01/2005.

Cục Quản lý lao động ngoài nước trân trọng thông báo để các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố biết và phối hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- L/đ Bộ (để b/c);
- A17 Bộ Công an;
- Vụ Văn xã Văn phòng Chính phủ;
- Các Phòng TT, QLLĐ, KHTC;
- Lưu VT, TTLĐ.

CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Nguyễn Thanh Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 105/QLLĐNN-TTLĐ về việc danh sách các doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động xuất khẩu lao động do Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.056
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116