Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1046/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thành việc thanh khoản các hợp đồng gia công tồn đọng

Số hiệu: 1046/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1046/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2005

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SÓ 1046/TCHQ-GSQL NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2005 VỀ VIỆC HOÀN THÀNH VIỆC THANH KHOẢN CÁC HỢP ĐỒNG GIA CÔNG TỒN ĐỌNG

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 31/01/2005, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 433/TCHQ-GSQL gửi Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn một số giải pháp để thanh khoản dứt điểm các hợp đồng gia công tồn đọng và báo cáo kết quả thanh khoản về Tổng cục chậm nhất là trước ngày 10/3/2005. Đến nay Tổng cục vẫn chưa nhận được báo cáo của Cục Hải quan một số tỉnh, thành phố; một số tỉnh, thành phố đã có báo cáo kết quả thanh khoản nhưng vẫn còn hợp đồng gia công tồn đọng chưa thanh khoản dứt điểm được. Vì vậy, để thực hiện đúng tiến độ thanh khoản dứt điểm hợp đồng gia công tồn đọng trong quý I năm 2005 theo chỉ đạo của Bộ, yêu cầu Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện tiếp các nội dung sau:

1. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chưa báo cáo kết quả thanh khoản hợp đồng gia công tồn đọng theo chỉ đạo của Tổng cục tại Công văn số 433/TCHQ-GSQL ngày 31/01/2005, trong đó có Hải quan thành phố Đà Nẵng, Hải quan Quảng Nam, Hải quan Long An, Hải quan Cần Thơ, phải báo ngay kết quả hoàn thành việc thanh khoản các hợp đồng gia công tồn đọng về Tổng cục; nếu còn hợp đồng gia công tồn đọng chưa thanh khoản thì phải hoàn thành ngay việc thanh khoản các hợp đồng này.

2. Đối với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã báo cáo kết quả thanh khoản về Tổng cục theo yêu cầu tại Công văn 433/TCHQ-GSQL nêu trên, nhưng vẫn còn hợp đồng gia công tồn đọng thì thực hiện tiếp như sau:

- Thanh khoản dứt điểm các hợp đồng gia công tồn đọng trước 31/3/2005 và báo cáo kết quả về Tổng cục chậm nhất trước ngày 5/4/2005 để Tổng cục tập hợp báo cáo Bộ.

- Đối với những hợp đồng gia công có tờ khai xuất khẩu thiếu xác nhận thực xuất của Hải quan cửa khẩu xuất, nếu không có đầy đủ những chứng từ như quy định tại Điểm 1.3, Công văn số 433/TCHQ-GSQL ngày 31/01/2005 để chứng minh hàng đã thực xuất, thì tiến hành ngay việc thu thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu tương ứng với sản phẩm trên tờ khai xuất khẩu này và kiểm tra việc thanh toán tiền gia công tại sổ sách kế toán của doanh nghiệp, lập hồ sơ báo cáo về Tổng cục.

- Các doanh nghiệp ngừng hoạt động vẫn phải có nghĩa vụ thanh khoản hợp đồng gia công với cơ quan Hải quan.

- Đối với những doanh nghiệp không tìm thấy địa chỉ nơi đăng ký thì phải liên hệ ngay với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế địa phương để phối hợp xác minh, tìm địa chỉ mới của doanh nghiệp này. Đối với những trường hợp đã liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư địa phương nhưng không biết được địa chỉ mới của doanh nghiệp thì tiếp tục liên hệ với Cục thuế địa phương để biết địa chỉ doanh nghiệp đăng ký quyết toán thuế VAT hàng tháng. Khi tìm được địa chỉ mới của doanh nghiệp phải yêu cầu doanh nghiệp thanh khoản ngay các hợp đồng gia công chưa thanh khoản.

- Những doanh nghiệp thuộc danh sách giải thể, phá sản, Hải quan các tỉnh, thành phố phải gửi Tổng cục bản sao Quyết định giải thể, phá sản của những doanh nghiệp này.

3. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khi nhận được đề nghị của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khác về việc xác minh, cung cấp hồ sơ phục vụ cho việc thanh khoản các hợp đồng gia công tồn đọng hoặc yêu cầu xác minh địa chỉ của doanh nghiệp thì phải tiến hành thực hiện kịp thời, hiệu quả; phải coi việc hoàn thành thanh khoản hợp đồng gia công còn tồn đọng là nhiệm vụ chung của toàn ngành Hải quan.

4. Tổng cục đã đưa việc hoàn thành thanh khoản các hợp đồng gia công tồn đọng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2005. Vì vậy, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phải coi việc hoàn thành thanh khoản các hợp đồng gia công tồn đọng tại đơn vị mình là một nhiệm vụ trọng tâm trong quý I năm 2005. Lãnh đạo Cục phải thường xuyên đôn đốc các Chi cục hoàn thành đúng tiến độ và không để tình trạng tồn đọng hợp đồng gia công này tiếp diễn.

Kết quả hoàn thành thanh khoản các hợp đồng gia công tồn đọng này sẽ được tính vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2005 của từng Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 

 

Đặng Thị Bình An

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1046/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thành việc thanh khoản các hợp đồng gia công tồn đọng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.856
DMCA.com Protection Status