Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 103/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 10/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 103/TCT-KK
V/v kê khai nộp thuế TNDN tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng
- Tổng Công ty cảng hàng không miền Trung

 

Tổng Cục Thuế nhận được công văn số 5565/CT-KTT ngày 27/11/2010 của Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng và công văn số 2151/MAC-TC ngày 09/12/2010 của Tổng Công ty cảng hàng không miền Trung về việc kê khai nộp thuế TNDN tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“1.1. Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

1.3. Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

1.4. Đối với các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty có đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc nếu đã hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì đơn vị thành viên phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

Trường hợp đơn vị thành viên có hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh chung của tập đoàn, tổng công ty và hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác đó thì đơn vị thành viên khai thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.”

Theo quyết định số 1787/QĐ-BGTVT ngày 19/6/2008 của Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty cảng hàng không miền Trung hoạt động theo mô hình tổng công ty, kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ cảng hàng không sân bay, trụ sở chính tại Thành phố Đà Nẵng, có các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Khánh Hoà, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Gia Lai.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty cảng hàng không miền Trung nếu đã hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì các đơn vị thành viên kê khai, nộp thuế TNDN với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

Trường hợp các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng công ty không hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì đơn vị thành viên không phải kê khai, nộp thuế TNDN; Tổng Công ty cảng hàng không miền Trung có trách nhiệm kê khai, nộp thuế TNDN đối với số thuế TNDN phát sinh tại trụ sở chính và tại các đơn vị thành viên với Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng và Tổng Công ty cảng hàng không miền Trung biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ CS, PC (TCT);
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 103/TCT-KK ngày 10/01/2011 về kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại đơn vị hạch toán phụ thuộc do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.176

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228