Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1027/TTg-ĐMDN sắp xếp, đổi mới công ty nông - lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1027/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 16/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1027/TTg-ĐMDN
V/v sắp xếp, đổi mới công ty nông-lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số 2440/TTr-UBND.NN ngày 04 tháng 5 năm 2010) và ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1660/BNN-ĐMDN ngày 04 tháng 6 năm 2010) về việc triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nông lâm nghiệp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển các Công ty: Nông nghiệp An Ngãi, Nông nghiệp Sông Con, Nông nghiệp Xuân Thành, Nông công nghiệp 3/2, Cây ăn quả Nghệ An, Đầu tư phát triển chè Nghệ An, Đầu tư sản xuất và xuất nhập khẩu cà phê - cao su Nghệ An, Lâm nghiệp Quỳnh Lưu, Lâm nghiệp Tương Dương, Lâm nghiệp Con Cuông, Lâm - Nông nghiệp Sông Hiếu và Lâm nghiệp Đô Lương thành các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An làm đại diện chủ sở hữu. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định việc chuyển đổi này theo đúng quy định hiện hành trước ngày 1 tháng 7 năm 2010.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương kiểm tra việc bàn giao đất tại các Công ty: Rau quả 19/5, Lâm nghiệp Yên Thành và Lâm nghiệp Anh Sơn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2010./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: KH&ĐT, NV, LĐ-TB&XH, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, ĐP, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng  

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1027/TTg-ĐMDN sắp xếp, đổi mới công ty nông - lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.245
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49