Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1022TCT/DNNN về việc phương pháp trích khấu hao tài sản cố định do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1022TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 05/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1022TCT/DNNN
V/v: Phương pháp trích khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2005

 

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Tổng Công ty Bưu chính Viễn Thông Việt Nam
Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1216/KTTKTC ngày 10/3/2005 của Tổng Công ty Bưu chính Viễn Thông Việt Nam về việc đăng ký trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) năm 2005;  Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Căn cứ vào đặc điểm hạch toán kế toán và việc sử dụng tài sản cố định của Tổng Công ty Bưu chính Viễn Thông Việt Nam.

Tổng cục Thuế đồng ý với đề xuất của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc thực hiện phương pháp trích khấu hao TSCĐ năm 2005 như sau:

1. Đối với các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc:

- Đối với các TSCĐ tăng mới năm 2005 là thiết bị chuyển mạch, thiết bị truyền dẫn: thực hiện khấu hao theo phương pháp đường thẳng, mức trích bằng 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng của TSCĐ đó.

- Đối với TSCĐ còn lại: thực hiện trích theo phương pháp khấu hao đường thẳng.

- Riêng công ty Điện toán và truyền số liệu thực hiện trích khấu hao theo quy định tại Quyết định số 2000/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ Tài chính về việc thực hiện thí điểm chế độ khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh.

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp: Thực hiện trích theo phương pháp khấu khao đường thẳng với tất cả TSCĐ đang sử dụng và TSCĐ tăng mới trong năm 2005.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng Công ty Bưu chính Viễn Thông Việt Nam và Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc trung ương biết để hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP (HC), DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1022TCT/DNNN về việc phương pháp trích khấu hao tài sản cố định do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.266
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.12.112