Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1020/TTg-ĐMDN sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước thành phố Cần Thơ giai đoạn 2009 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1020/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 15/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1020/TTg-ĐMDN
V/v sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước thành phố Cần Thơ giai đoạn 2009 - 2010  

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2009; các công văn: số 6635/UBND-KT ngày 31 tháng 12 năm 2009, số 57/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009, số 421/UBND-KT ngày 27 tháng 01 năm 2010 và số 2376/UBND-KT ngày 20 tháng 5 năm 2010); ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 3172/BTC-TCDN ngày 16 tháng 3 năm 2010), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1404/BKH-PTDN ngày 8 tháng 3 năm 2010) về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước thành phố Cần Thơ giai đoạn 2009 - 2010; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu các doanh nghiệp sau:

- Nông trường Sông Hậu,

- Công ty Nông nghiệp Cờ Đỏ,

- Công ty Công trình đô thị thành phố Cần Thơ,

- Công ty Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ,

- Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà thành phố Cần Thơ,

- Công ty Hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ.

2. Việc cổ phần hóa các đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Cần Thơ thực hiện sau năm 2010./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, TKBT, ĐP;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1020/TTg-ĐMDN sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước thành phố Cần Thơ giai đoạn 2009 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.172
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236