Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1018/TTg-ĐMDN sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1018/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 15/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1018/TTg-ĐMDN
V/v sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông (Tờ trình số 1656/TTr-BTTTT ngày 02 tháng 6 năm 2010) về kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Thông tin và Truyền thông căn cứ điều kiện chuyển đổi quy định tại Điều 8, Nghị định 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, thẩm định và quyết định việc chuyển đổi các đơn vị hạch toán phụ thuộc thành các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như đã nêu tại Tờ trình nói trên.

Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Thông tin và Truyền thông làm đại diện chủ sở hữu; trường hợp tổ chức lại Tổng công ty thì xây dựng phương án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, NV, LĐ-TB&XH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1018/TTg-ĐMDN sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.278
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33