Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10036/BGTVT-TTr năm 2013 phong tỏa tài khoản của Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy Điện nước số 3 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 10036/BGTVT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Huyện
Ngày ban hành: 23/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10036/BGTVT-TTr
V/v phong tỏa tài khoản của Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy Điện nước số 3

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội - Chi nhánh Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

Căn cứ Luật thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12;

Căn cứ Kết luận thanh tra số 6677/KL-BGTVT ngày 09/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thanh tra công tác quản lý, thực hiện các dự án: Mỹ An - Cao Lãnh, cầu Đầm Cùng, dự án qua thị xã Đồng Xoài do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm đại diện Chủ đầu tư;

Căn cứ văn bản số 1752/BC-ĐHCM ngày 13/9/2013 của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh về việc đề nghị phong tỏa tài khoản đối với Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy Điện nước số 3;

Xét thấy Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy Điện nước số 3 không thực hiện nghĩa vụ thu nộp số tiền tiền tạm ứng, thanh toán quá theo Kết luận thanh tra số 6677/KL-BGTVT ngày 09/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Nhằm mục đích thu hồi số tiền tạm ứng, tham toán quá của Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy Điện nước số 3 tại Gói thầu số 01, dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 14 đoạn qua thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm đại diện chủ đầu tư, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội - Chi nhánh Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội phong tỏa tài khoản với nội dung như sau:

- Tên tài khoản: Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy Điện nước số 3;

- Số tài khoản: 070431100000025029;

Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội - Chi nhánh Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội;

- Số tiền phong tỏa: 5.095.668.000 đồng (Năm tỷ, không trăm chín mươi lăm triệu, sáu trăm sáu tám ngàn đồng chẵn);

- Thời gian phong tỏa: kể từ ngày ký văn bản này đến khi Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy Điện nước số 3 thực hiện nghĩa vụ theo Kết luận thanh tra số 6677/KL-BGTVT.

Đề nghị Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội - Chi nhánh Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội thực hiện đầy đủ, kịp thời yêu cầu nêu trên và thông báo bằng văn bản về việc thực hiện phong tỏa tài khoản đối với Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy Điện nước số 3 về Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường (b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông (b/c);
- Ban QLDA đường HCM (để biết);
- Lưu VT, TTr, Hồ sơ ĐTTr.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH THANH TRA
Nguyễn Văn Huyện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10036/BGTVT-TTr năm 2013 phong tỏa tài khoản của Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy Điện nước số 3 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.269
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177