Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1001/TCT-THTK của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn kê khai đăng ký thuế đối với các văn phòng đại diện và kho hàng trực thuộc không có chức năng kinh doanh

Số hiệu: 1001/TCT-THTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đình Vu
Ngày ban hành: 20/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1001/TCT-THTK
V/v: Giải đáp vướng mắc trong cấp mã số thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Long An 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 554/CT.TTTH ngày 17/2/2006 của Cục thuế Long An đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn kê khai đăng ký thuế đối với các văn phòng đại diện và kho hàng trực thuộc không có chức năng kinh doanh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về cấp mã số thuế:

Theo quy định tại Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/02/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn tại phần I, Mục 4, Khoản 4.2. Mã số thuế 13 số được cấp cho:

“- Các chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh và đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan Thuế (trừ các Chi nhánh của Công ty nước ngoài mà trụ sở chính của Công ty đặt tại nước ngoài);

- Doanh nghiệp thành viên hoạch toán phụ thuộc các Tổng công ty;

- Nhà thầu tham gia hợp đồng tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí (trừ nhà thầu Điều hành hợp đồng); nhà thầu, nhà thầu phụ không trực tiếp nộp thuế với cơ quan Thuế.

- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng công ty; trực thuộc doanh nghiệp có phát sinh nộp thuế.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân, cá nhân, chủ hộ kinh doanh có các cơ sở, cửa hàng kinh doanh đóng tại các địa bàn quận, huyện, thị xã hoặc tỉnh khác nhau thì ngoài mã số thuế chính 10 số còn được cấp các mã số thuế 13 số để kê khai nộp thuế cho các cơ sở, cửa hàng kinh doanh với cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế cơ sở, cửa hàng này.

- Xã viên hợp tác xã, các cá nhân, nhóm cá nhân thuộc các tổ chức kinh tế kinh doanh theo phương thức nhận khoán, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và nộp thuế trực tiếp với cơ quan Thuế”.

Như vậy cả kho hàng trực thuộc và văn phòng đại diện không có hoạt động kinh doanh thì không thuộc diện được cấp mã số thuế.

2. Về thủ tục kê khai đăng ký thuế:

Đối với kho hàng trực thuộc và các văn phòng đại diện đề nghị Cục thuế kê khai theo hướng dẫn kê khai mẫu số 01-ĐK-TCT Mục 19 - thông tin liên quan của Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/02/2006 của Bộ Tài chính.

“Kho hàng trực thuộc: kho hàng do doanh nghiệp trực tiếp quản lý, không có chức năng kinh doanh. Nếu có thì đánh dấu X vào ô Có kho hoàng trực thuộc, sau đó phải kê khai rõ vào phần Bản kê các kho hàng trực thuộc.

Văn phòng đại diện…: Các văn phòng đại diện, giao dịch, đơn vị sự nghiệp không có chức năng kinh doanh: Nếu có thì đánh dấu X vào ô Có văn phòng đại diện, giao dịch, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, sau đó phải kê khai rõ vào phần Bản kê các văn phòng đại diện, giao dịch… Riêng các Văn phòng đại diện, giao dịch, đơn vị sự nghiệp có phát sinh nộp thuế phải kê khai vào Bản kê các đơn vị trực thuộc”.

Đề nghị Cục thuế thực hiện theo đúng quy định về đăng ký thuế tại Thông tư số 10/2006/TT-BTC./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, THTK

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Đình Vu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1001/TCT-THTK của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn kê khai đăng ký thuế đối với các văn phòng đại diện và kho hàng trực thuộc không có chức năng kinh doanh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.349
DMCA.com Protection Status