Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1001/TCT-PCCS xử lý lỗ của công ty liên doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1001/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 12/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1001/TCT-PCCS
V/v Xử lý lỗ của công ty liên doanh

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 4396/CT-TTra2 ngày 29/12/2006 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh về xử lý lỗ của công ty liên doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 Mục IV Phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh là liên doanh của nhiều cơ sở kinh doanh khác, khi có quyết định giải thể, phá sản mà bị lỗ thì số lỗ được phân bổ cho từng cơ sở kinh doanh tham gia liên doanh. Cơ sở tham gia liên doanh được tổng hợp số lỗ phân bổ từ cơ sở liên doanh vào kết quả kinh doanh của mình khi quyết toán thuế”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty liên doanh khách sạn Heritage Hạ Long, là liên doanh của Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam (trước đây là Tổng công ty than Việt Nam) và bên nước ngoài, năm 2005 khi chấm dứt hoạt động liên doanh mà bị lỗ thì số lỗ được phân bổ cho hai bên tham gia liên doanh; sau đó Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam mua lại phần vốn góp của bên nước ngoài ở Công ty liên doanh thì Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam chỉ tiếp nhận giá trị và công nợ của Công ty liên doanh tương ứng với vốn góp của bên nước ngoài, còn số lỗ phân bổ theo liên doanh của bên nước ngoài phải hạch toán vào kết quả kinh doanh của bên nước ngoài, không được hạch toán vào kết quả kinh doanh của Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam. Vì vậy, Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam chỉ được tổng hợp số lỗ phân bổ của liên doanh vào kết quả kinh doanh của Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam năm 2005 khi quyết toán thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ninh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1001/TCT-PCCS ngày 12/03/2007 xử lý lỗ của công ty liên doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.358

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219