Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1000/GSQL-GQ2 năm 2013 thủ tục thanh lý máy móc, thiết bị đã qua sử dụng của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1000/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 11/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1000/GSQL-GQ2
V/v thủ tục thanh lý máy móc, thiết bị đã qua sử dụng của DNCX

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH UNIDEN Việt Nam
(Đ/c: Khu công nghiệp Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương)

 

Trả lời công văn số CV/UV-TF 131003 ngày 03/10/2013 của Công ty TNHH UNIDEN Việt Nam đề nghị hướng dẫn thủ tục thanh lý máy móc, thiết bị đã qua sử dụng của doanh nghiệp chế xuất vào thị trường nội địa, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về điều kiện thanh lý và chính sách mặt hàng:

Thực hiện theo quy định tại khoản 4 và khoản 6, mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương);

2. Về thủ tục hải quan:

Thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 45 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính (khoản 5 Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thay thế Thông tư số 194/2010/TT-BTC) hoặc Điều 43 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan Hải Dương thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để được hướng dẫn thủ tục cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1000/GSQL-GQ2 năm 2013 thủ tục thanh lý máy móc, thiết bị đã qua sử dụng của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.974
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144