Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 0509/TM-XNK ngày 09/04/2002 của Bộ Thương mại về việc thưởng theo kim ngạch xuất khẩu mặt hàng Gạo hấp

Số hiệu: 0509/TM-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Trương Đức Quang
Ngày ban hành: 09/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0509/TM-XNK
V/v thưởng theo kim ngạch xuất khẩu mặt hàng Gạo hấp

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp)

 

Trả lời công văn số 3054TC/TCDN ngày 29/03/2002 của Bộ Tài chính (do Ông phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp ký) về việc xét thưởng theo kim ngạch xuất khẩu mặt hàng Gạo hấp 6 tháng cuối năm 2001 do Xí nghiệp chế biến Gạo hấp JFT Rice. Về vấn đề này, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Những vấn đề mà Bộ Tài chính nêu tại công văn số 3054TC/TCDN dẫn trên đều là những vấn đề đã được các cơ quan có thẩm quyền quy định tại các văn bản sau:

1. Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/07/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài.

2. Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001-2005.

3. Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ.

4. Nghị định số 44/2001/NĐ-CP ngày 02/08/2001 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/07/1998 của Chính phủ.

5. Thông tư số 20/2001/TT-BTM ngày 17/08/2001 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 44/2001/NĐ-CP ngày 02/08/2001 của Chính phủ.

6. Thông tư số 26/2001/TT-BTM ngày 04/12/2001 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000.

7. Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP ngày 24/05/2001 của Chính phủ về việc bổ sung một số giải pháp điều hành kế hoạch kinh tế năm 2001.

7. Công văn số 0079/TM-XNK ngày 24/01/2002 của Bộ Thương mại về việc thưởng theo kim ngạch xuất khẩu mặt hàng Gạo hấp và Cà phê hoà tan năm 2001.

Đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu và thực hiện theo đúng tinh thần của các văn bản hướng dẫn trên và chịu trách nhiệm về các Quyết định của mình.

 

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
K/T VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trương Đức Quang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 0509/TM-XNK ngày 09/04/2002 của Bộ Thương mại về việc thưởng theo kim ngạch xuất khẩu mặt hàng Gạo hấp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.053
DMCA.com Protection Status