Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 6927/UBND-KNNC công chứng chứng thực hợp đồng Thừa Thiên Huế 2015

Số hiệu: 6927/UBND-KNNC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Đinh Khắc Đính
Ngày ban hành: 22/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6927/UBND-KNNC
V/v công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, nhà ở

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông;
- Các tổ chức hành nghề công chứng tại địa bàn tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 4233/BTP-BTTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thẩm quyền về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, nhà ở (Công văn đã đăng tải ở Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp). Đtriển khai thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành có liên quan thường xuyên tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật có liên quan đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất, nhà ở cũng như pháp luật về công chứng, chứng thực. Trong đó, tập trung nhấn mạnh vấn đề về sự khác nhau giữa công chứng và chứng thực, qua đó đảm bảo an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, nhà ở, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Các tổ chức hành nghề công chứng khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về công chứng; trường hợp tổ chức hành nghề công chứng thấy hợp đồng giao dịch đơn giản, các bên tin tưởng nhau thì công chứng viên công chứng hoặc hướng dẫn tổ chức, cá nhân lựa chọn chứng thực tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

3. y ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai thực hiện, chỉ đạo y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: Khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu chứng thực thấy rằng hợp đồng, giao dịch phức tạp, tiềm ẩn rủi ro cho các bên thì Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn cá nhân, tổ chức lựa chọn công chứng tại các tổ chức hành nghcông chứng.

Nhận được công văn này, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- C
VP, các PCVP UBND tỉnh, các CV;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KNNC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Khắc Đính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6927/UBND-KNNC ngày 22/12/2015 về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, nhà ở do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.928

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!