Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 653/UBDT-PC năm 2017 góp ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2013/NĐ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 653/UBDT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Lê Sơn Hải
Ngày ban hành: 12/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 653/UBDT-PC
V/v góp ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Phúc đáp Công văn số 2156/BTP-BTTP, ngày 26/6/2017 của Bộ Tư pháp về việc góp ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư; sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc cơ bản nhất trí với thể thức, bố cục và nội dung của dự thảo T trình, dự thảo Nghị định, về nội dung chi tiết tham gia một số ý kiến sau:

1. Về bổ sung Điều 2a, 2b

Tại khoản 4 Điều 2a quy định: Người bị mất chức danh Thẩm phán, kim sát viên hoặc bị cách chức chức danh thẩm phán, kim sát viên; bị tước danh hiệu công an nhân dân, tước quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân thì không đủ tiêu chuẩn được miễn đào tạo nghề luật sư, min, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định ti Điều 13 và Điều 16 của Luật luật sư. Đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét:

+ Quy định cụ thể các trường hợp mất chức danh thm phán, kiểm sát viênđể khi áp dụng trong thực tiễn được thống nhất.

+ Cân nhắc, bổ sung thêm trường hợp: Thm tra viên cao cấp ngành Tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát nếu bị xử lý kỷ luật đến mức cách chức chức danh cũng không đủ tiêu chuẩn được miễn đào tạo, miễn giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư.

2. Về bổ sung Điều 40a

- Tại Khoản 1 Điều 40a quy định: Luật sư nước ngoài bị từ chối cấp, gia hạn Giấy phép hành nghề tại Việt Nam khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Có hành vi vi phạm pháp luật; không có phẩm chất đạo đức tốt”.

Đề nghị Cơ quan chủ trì soạn tho nghiên cứu, bổ sung quy định tiêu chí đánh giá chung đối với người nước ngoài không có phẩm chất đạo đức tốt cho phù hp;

Tại khoản 3 Điều 40a, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, sửa đổi thành Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn Giấy phép không được tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt nam và tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam tuyển dụng, làm việc

Trên đây là ý kiến tham gia vào dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP, ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư, Ủy ban Dân tộc gửi Quý Bộ nghiên cứu, tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Ch
nhiệm UBDT (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử UBDT;
- Lưu: VT, PC (02 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 653/UBDT-PC năm 2017 góp ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2013/NĐ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.033

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155