Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5565/VPCP-XDPL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 02/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5565/VPCP-XDPL
V/v thông báo ý kiến Thủ tướng về Dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản và dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2007

Kính gửi: Bộ Tài chính

Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại công văn số 13047/BTC-QLCS ngày 27 tháng 9 năm 2007 về dự kiếm tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội đối với Dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản và dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với những dự kiến tiếp thu, giải trình của Bộ Tài chính tại công văn nói trên đối với dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản và dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký tờ trình và báo cáo Quốc hội 02 dự án luật nói trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN,
  PCN Kiều Đình Thụ,
  PCN Nguyễn Quốc Huy,
  TB XDPL,
  Vụ KTTH, TH, V.III;
- Website CP,
- Lưu: VT, XDPL(3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 


 
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5565/VPCP-XDPL ngày 02/10/2007 về việc thông báo ý kiến Thủ tướng về Dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản và dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.119

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!